Văn Phòng Vĩnh Niệm

Văn phòng Vĩnh Niệm là Văn phòng điều hành & giao dịch đại diện công ty CP Én Vàng Quốc tế tại Bến xe Vĩnh Niệm

Địa chỉ: Đường Khúc Thừa Dụ, Bến xe Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 002253 66 77 88

Tìm chúng tôi tại