Bảng giá cước Dịch vụ Taxi Tải Bình Dân - 02253 777 888 :

LOẠI XE

GIÁ MỞ CỬA

SAU MC - KM 15

TỪ KM 16 - KM 25

     0.5 TẤN

90.000 đ / 1 Km đầu

15.500 đ/ 1 km

14.500 đ/ 1km

0.5 TẤN - SUZUKI

98.000 đ / 1 Km đầu

16.000 đ/ 1 km

15.000 đ/ 1km

 1 TẤN 

125.000 đ / 1 Km đầu

17.000 đ/ 1 km

16.000 đ/ 1km

1.9 TẤN

130.000 đ / 1 Km đầu 18.000 đ / 1 km 17.000 đ / 1 km

2.4 TẤN

320.000 đ / 5 Km đầu

18.500 đ/ 1 km

17.500 đ/ 1km

3.5 TẤN

380.000 đ / 5 Km đầu

20.000 đ/1 km

19.000 đ/ 1km

CÁC DÒNG XE: