Bảng giá cước Dịch vụ Taxi Tải Bình Dân - 02253 777 888 :

LOẠI XE GIÁ MỞ CỬA SAU MC - KM 15 TỪ KM 16 - KM 25 TỪ KM 25 TRỞ ĐI
0.5 TẤN 90.000 đ / 1 Km đầu 15.500 đ/ 1 km 14.500 đ/ 1km 12.000 đ/ 1km
0.5 TẤN - SUZUKI 98.000 đ / 1 Km đầu 16.000 đ/ 1 km 15.000 đ/ 1km 12.500 đ/ 1km
 1 TẤN  125.000 đ / 1 Km đầu 17.000 đ/ 1 km 16.000 đ/ 1km 13.500 đ/ 1km
1.9 TẤN 130.000 đ / 1 Km đầu 18.000 đ / 1 km 17.000 đ / 1 km 14.500 đ/ 1km
2.4 TẤN 320.000 đ / 5 Km đầu 18.500 đ/ 1 km 17.500 đ/ 1km 15.500 đ/ 1 km
3.5 TẤN 380.000 đ / 5 Km đầu 20.000 đ/1 km 19.000 đ/ 1km 17.000 đ/ 1km

CÁC DÒNG XE: