Quận Đồ Sơn khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển (Km1+00) đến ngã ba Vạn Bún.

Sáng 1/5, UBND quận Đồ Sơn long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển (Km1+00) đến ngã ba Vạn Bún (đường Lý Thái Tổ) quận Đồ Sơn.

Tuyến đường từ đường bộ ven biển (Km1+00) đến ngã ba Vạn Bún (đường Lý Thái Tổ), có chiều dài 6,2km, sử dụng 24ha đất (gồm 5ha đất giao thông hiện trạng và thu hồi 19ha đất lúa và nuôi trồng thủy sản), với tổng mức đầu tư từ ngân sách thành phố hơn 832,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2023.

Trong đó, đoạn đầu tư xây mới 3,38 km, chia làm 3 đoạn: đoạn 1 dài 1,1km, chiều rộng nền đường 50,5m; đoạn 2 dài 1,3km, chiều rộng nền đường 59m, với 10 làn xe; đoạn 3 dài 0,98km, chiều rộng nền đường là 34m, với 6 làn xe.

Đoạn nâng cấp theo quy mô hiện trạng có chiều dài 2,82km, chiều rộng nền đường 20,5m. Cả 2 đoạn có kết cấu mặt đường mềm, cấp cao A1. Trên tuyến, đầu tư xây dựng 2 cây cầu.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như các nút giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, điện hạ thế, chiếu sáng, hè đường, cây xanh… được triển khai đồng bộ.

Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Vạn Hương, Ngọc Xuyên, Minh Đức.